"Esafil-i Şark topluluğu" Nazmi Acar, Hamamizade İhsan, Yahya Kemal Beyatlı.


Esafili şark denilince ilk akla gelen isimlerin arasında Nazmi Acar (oturanlardan soldan birinci) ve Hamamizade İhsan (soldan üçüncü) saymamak olmaz. Onların sohbetlerine kimi zamanlar şair Yahya Kemal Beyatlı (soldan ikinci)'de katılırdı.