Ethem Pertev.


1871 senesinde Tırnova'da dünyaya geldi 1895'de Mektebi Tıbbıye i Mülkiye Eczacılık sınıfından mezun oldu. Öğrencilik döneminde bir müddet Bekir Ziya beyin Divanyolu caddesinde bulunan Eczane i Ziya'sında çalıştı. Ethem bey 1895'de Aksaray'da Ethem Pertev eczanesini açmış aynı yıl Sirop Pertev adlı ilacı eczanesinde yapmaya başladı.
1924'de Pertev müstahzarat laboratuvarını kurarak hazır ilaç işini geliştirmiştir. Ethem bey 1 Mayıs 1927'de Pertev Müstahzaratı Ethem Pertev ve Şeriki adlı bir şirket kurarak eczane ve laboratuvar idaresini kayın biraderi Niyazi Ozmay'a devretmiştir. Ethem bey 12 Haziran 1927'de vefat etmiştir mezarı Eyüp Bahariye caddesi aile kabristanındadır.