Fehmi Ege.


1 Mayıs 1902 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Maliye nezareti katibi, Fransızca öğretmeni ressam Mehmed Nuri bey'in oğludur. Babası da müzikle ilgili idi kanun çalardı. M.Leon ve Goldenberg'den keman dersleri aldı. 9 yaşında Şehzadebaşı Ferah tiyatrosunda  Kel Hasan efendi, Naşit Özcan, Fahri Güldürür topluluklarında keman çalmaya başladı. Muallim İsmail Hakkı beyin, Ali Rıfat Çağatay'ın Türk müziği topluluklarına katıldı. Sessiz film dönemlerinde sinemalarda sanatını icra etti. Güftesini Cemal Sahir'in yazdığı "Meçhul" adlı opereti besteleyerek batıya yöneldi. Benliyan efendinin operet topluluğunda birinci kemancı olarak görev aldıktan sonra orkestra şefi oldu. Çardaş, Fürstin, Arşın mal alan, Şen dul gibi sayısız opereti sahneye koyan Benliyan orkestrasında görev aldı.
Muhsin Ertuğrul'un teşviki ile çocuk opereti Mavi boncuğu İstanbul'da, ardından Altın bileziği Ankara'da besteledi. İstanbul Ses operetine katılmasından sonra daha birçok operet besteledi.
Atatürk'ün emriyle Ege vapuru orkestra şefliğine getirilen 1936'da cumhurbaşkanlığı köşk orkestrasına şef yardımcısı olarak atandı. 1947'de İstanbul şehir orkestrasına katıldı. Ege ayrıca tango bestecisidir. 5 Ekim 1978 tarihinde vefat etmiştir.