Marie Theress'in Londra'da yapılan düğünü


Eski Fransa prensi Henri ve Württemberg düşesi Marie Theress'in Londra'da yapılan düğünlerinde yine bir yığın prens ve prensesle bunların uzun unvanlar taşıyan çocukları hazır bulunmuş ve gelinliğin kuyruğunu tutmuşlardır. Bu prens, kont ve prensesler belki resmen hiçbir zaman kullanamayacakları şatafatlı unvanlarını her şeye rağmen son derece benimsemiş görünmektedirler. Fotoğraftaki hal ve tavırları bunu teyit etmektedir. Hepsi gayet ciddi kıyafetleri de unvanları gibi cicili bicili. Fakat bu unvanlar üstlerindeki elbiseler gibi çıkarıp atılmaya yahut sadece taklit bir ziynet eşyası gibi taşınmaya mahkum. Sağ başta bulunan kadın gelinin annesi Habsburg hanedanı arşidüşesi Rosa'dır. 1957