Hacı Mehmet Emin Ağa sebili ve mezarlığı
İstanbul, Dolmabahçe camisinin karşı köşesinde yer alan yapı oldukça kötü bir durumdayken 1999 senesinde yanında bulunan çayhane kiracıları tarafından bakımlı bir hale sokulmuştur. İlerleyen zamanlarda bu çayhane kaldırılmıştır.
Sultan birinci Mahmud dönemi sipahiler ağası Mehmet Emin ağa çeşmeyi 1741'de inşa ettirmiştir bitişiğinde yer alan sebil ve mektebi oğlu tersane emini Hüseyin ağa 1756'da inşa ettirmiştir. Yol istimlaki sebebiyle mektep günümüze ulaşamamıştır...2013