Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi, Kadıköy


Kadıköy Osman ağa camisinin yanında yer alan 1732 senesinde dönemin sadrazamlarından Hekimoğlu Ali paşa tarafından yaptırıldığı bilinen tek cepheye sahip bir çeşmedir.