Kahire'de bir sokak


Kahire'de kiminle konuşmuşsak büyük annesinin veya büyük babasının Türk olduğunu söylüyordu :
Kahire'de arabanın her türlüsü vardır. Bunlara bir de otomobilleri, kamyonları eklerseniz caddenin halini tahayyül edebilirsiniz...1977