Moralı Seyyid Ali Efendi.


Doğum tarihi kesin olarak bilinememektedir Osmanlı devletinin Avrupa'ya gönderdiği ilk elçilerden birisidir. İstanbul maliye kaleminde eğitim aldı sonrasında defterhane kasadarlığı vazifesine getirildi. 1795'de Berlin elçisi olarak gönderilecekken son anda vazgeçildi. 1796'da Paris elçisi oldu. Çok iyi derecede Rumca bilir ve Fransız dostu olarak bilinirdi. Paris'te Napolyon ile ilgili haberleri toplayıp merkeze bildirirdi. Buna rağmen Napolyon'un Mısır'a ayak basmasından öncesinde haberdar olamadı. 16 temmuz 1802 tarihinde Fransa'dan ayrıldı. İstanbul dönüşü defterdarlık, defter eminliği, tophane nazırlığı, bahriye nazırlığı görevlerinde bulundu. Üçüncü Selim'in tahttan indirilişi katledilmesi ve ikinci Mahmud'un tahta çıkışında konumunu korudu. Alemdar Mustafa paşa taraftarı idi. Dördüncü Mustafa'nın boğdurulması olayına adı karıştı. Alemdar Mustafa paşa öldürülünce bir süre saklanmak zorunda kaldı. İlerleyen zaman sonrası yeniçeri ağalarına para yedirerek hayatta kalabildi. İkinci Mahmud'u yeniçerilere yakınlığı sebebiyle oldukça kızdırmakta idi, bundan ötürü Akdeniz muhafızı olarak İstanbul'dan uzaklaştırıldı ve 1809'da orada öldürtülüp başı İstanbul'a getirtildi. Fransa sefaretnamesi adlı kitabı bir seyahatname niteliğinde olup Tarih i Osmani encümeni mecmuasında yayınlanmıştır.