Müezzinzade Ali Paşa İnebahtı Savaşında.


Osmanlı Kaptan-ı Deryası doğum tarihi tam olarak bilinmemektir. Enderun eğitimi almıştır sırasıyla Mir-i Alem, yeniçeri ağası ve 1567'de Kaptan-ı Derya oldu. Kıbrıs'ın fethinde papa beşinci Pius'un çağrısıyla Venedik ve İspanya bir donanma kurdu. Beşinci Karl'ın evlilik dışı oğlu Don Juan'ın idaresinde bulunan haçlı donanması ile Müezzinzade Ali paşa idaresinde bulunan Osmanlı donanması 7 Ekim 1571'de  İnebahtı (Lepanto) 'da karşılaştılar ve paşa bu savaşta şehit oldu.