İstanbul Ermeni kilise korosu 500. Yıl Kutlaması.


Ermeni patrikliğinin 500. yıl kutlaması ve ayrıca patrik birinci Şınorkh'un tahta çıkışının 25. yıl kutlaması ayini sonrası İstanbul Ermeni kilise korosu,  Samatya Surp Kevork kilisesi önünde toplu halde görülmektedir.