Şah Muhammed Rıza Pehlevi ve Ailesi


Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin ailesi şimdi daha kalabalık. Soldan sağa Prenses Masume, Farahnaz (Farah Pehlevi), Prenses Leyla, Prens Ali Rıza ve veliaht Prens Rıza. Bir zamanlar ileride tahta geçecek oğlu olmadığına üzülen şah şimdi iki oğul ve iki kız sahibi. Şah'ın mutlu olduğu her halinden gözlenmektedir...1977