Şişli Etfal Hastanesi Saat Kulesi.


İkinci Abdülhamid tarafından yaptırılmış Hamidiye etfal hastanesi bahçesinde yer almaktadır. İtalyan mimar Raimondo D'Aronco projesine göre 1907 senesinde inşa edilmiştir. Hastane tarafından yayımlanan Hamidiye Etfal Hastane i Alisi'nin İstatistik Mecmua i Tıbbıyesi adlı yayınında projesinin hastane baş mimarı ve Mühendishane i Hümayun hocası Mahmud Şükrü bey tarafından hazırlandığı ve inşa edildiği belirtilir. Öte yandan Udine kent müzesi arşivine göre kule ve mescidin D'Aronco tarafından tasarlanmış imzalı bir projesi ve eskizleri bulunmaktadır.