Sultan İkinci Abdülhamid'in Windsor sarayı Kraliçe Victoria'yı ziyaret hatırası


İkinci Abdülhamid padişahlığı sırasında doktor Hüseyin Akif beye yazdırdığı hatıralarında bu seyahatten ve gördükleri şeylerden uzun uzun bahseder. Bilhassa İngiliz kadınlarını anlatır. Onların güzelliklerini, kibarlığını ve ciddiyetlerini anlata anlata bitiremez ve sonunda insan yabancı kadın alacaksa muhakkak İngiliz kadını almalıdır kraliçe Viktorya bana akrabalarından güzel bir kız vermek istedi lakin ben o zaman istemedim der. (1867)
Halbuki bilinen İngiltere kraliçesinin kendi kızlarından birini veliaht Murat efendiye vermek istediğidir. Murat efendide bunu arzu etmişti.