Sultan İkinci Ahmed minyatürü.


Sultan 2. Ahmed minyatürü
Topkapı sarayı müzesi