Sultan üçüncü Ahmed ve maiyeti, Levni minyatürü.


Sultan üçüncü Ahmed ve maiyeti, Levni minyatürü Surname Topkapı sarayı müzesi.