Tophane-i Amire Binası, İstanbul.


1900'lü yılların başında Tophane-i Amire binasının iç görünümü.

Tophane-i Amire binasına ait görünümler 2013. Bina ilk olarak Fatih Sultan Mehmet döneminde yeni toplar dökme amaçlı burada kuruldu. İlerleyen yıllardan 2. Bayezid, Kanuni Sultan Süleyman Tophane kompleksini daha da geliştirip genişlettiler. Şu an görülen Tophane yapısı son şekli ile 3. Selim döneminden kalmadır.