Hünername'den Topkapı sarayı Enderun avlusu, Harem, Hasbahçe minyatürüTopkapı sarayı Enderun avlusu, Harem, Has bahçe minyatürü. Seyyid Lokman, Hünername 1584.