Turyağ genel müdürü Mr. Fox


Yeşilköy hava meydanında uçak bekleyen yukarıda görülen neşeli grup Biarritz'e veya serin İskoçya yaylalarına iltifat etmeyip tatillerini İstanbul'da geçiren İngilizlerdir. Bir yanında kızı diğer yanında da karısı ile ortada görülen Mr. Ellis Hill ilk olarak 1937'de Türkiye'ye gelmiş bundan sonra da eline fırsat geçtikçe yaz tatillerini İstanbul'da geçirmiştir. Kendisi Turyağ fabrikalarının başlıca hissedarı olan Eastova Ltd şirketinin idare meclisi başkanıdır. Sağda görülen erkek ise Turyağ'ın genel müdürü Mr. Fox'tur. Mr. Fox da eski bir Türk dostudur. İlk kez 1925'de Türkiye'ye gelmiş ve memleketimizde Ukcc mübayaa müdürlüğü dahil birçok vazifelerde bulunduktan sonra şimdiki mevkisine getirilmiştir. Geçenlerde İngiltere kraliçesi Elizabeth'in doğum yıl dönümü dolayısıyla dağıtılan nişanlar meyanında Mr. Fox'a da Türkiye ile İngiltere arasındaki münasebetlerin gelişmesinde gösterdiği hizmetlerden dolayı imparatorluk şövalye nişanı tevdi edilmiştir...1957