Sultan Üçüncü Mehmed'in sünnet düğünü minyatürü.


Surname-i Hümayun'dan Sultan 3. Mehmed'in sünnet düğünü. Bu 16. yüzyıla ait gravürde yılanlı sütun (burmalı sütun) ait üç değişik yöne bakan yılanlar mevcut görünmektedir.
Ayrıca görülen detayda Sultan 3. Mehmed şehzadelik zamanındaki sünnet düğününde İbrahim Paşa Sarayı'ndan babası 3. Murad ile birlikte düğün şenliğini izlerken.