Sultan üçüncü Mehmed'in düğün şenliği ve esnaf alayı geçiş töreni minyatürü.


Sultan üçüncü Mehmed'in düğün şenliği ve esnaf alayı geçiş töreni minyatürü.

Surname-i Hümayun