Üçüncü Napolyon 1867 Tuileries sarayı Paris.


1867 senesinde sultan Abdülaziz'in Paris ziyaretinde Napoleon veliaht Murad efendi ile tanışmak istemiş ne var ki bu olay Abdülaziz'in canını bir hayli sıkmıştı sonunda bu görüşmeye razı olmuş kendisinin de bu buluşmada bulunmasını şart koşmuştu.