Üryanizade Ahmed Esad Efendi.


ÜRYANİZADE AHMED ESAD EFENDİ (ŞEYHÜLİSLAM)
1814'de dünyaya geldi hoca Ahmed efendi ve Ahıskalı hoca İsmail efendi'den Edebi şer'i ve akli bilgiler üzerine özel dersler aldı. Hattat Emin Beyzade Abdülkadir bey'den dersler aldı. Fetvahane'de yazıcılık vazifesinde bulundu. Üsküdar, Edirne, Medine kadılığı görevlerinde bulundu aynı zamanda Hazreti Muhammed'in türbesini onarmaya memur edildi. İstanbul dönüşü tetkikatı şeriye meclisi üyeliğine seçildi. 1866'da İstanbul kadısı oldu aynı zamanda meclis üyesi idi. 7 Aralık 1878'de şeyhülislam oldu ve bu makamda on sene kaldı murassa Osmani ve murassa Mecidi nişanları sahibiydi 1889'da vefat etti ve Eyüp'te bulunan türbesine defnedildi.