Yahudi Eskici Gravürü.


"Yahudi Eskici"
Osmanlı dönemi meslek grupları resimlerinden (gravürleri).  
Genadius kütüphanesi, Atina.