William Henry Bartlett gravürü ile Yeni Cami ve Eminönü kıyılarında kayıkçılar.


William Henry Bartlett gravürü ile Yeni Cami ve Eminönü kıyılarında kayıkçılar.