Akbıyık Camii, Sultanahmet - İstanbul.Fatih Sultan Mehmed hanın dostluğunu kazanmış, İkinci Murad ile Kosova savaşında bulunmuş. Hacı Bayram tarikatı mensubu Ahmed Şemseddin Akbıyık adını taşıyan Ahırkapı ve Sultanahmet arasında yer alan cami. Ahmed Şemseddin Akbıyık, Fatih Sultan Mehmed ile İstanbul'un fethine katılmıştır. 1481 senesinden sonra vefat ettiği düşünülmektedir. Caminin arkasında bir mezar gözlemlenmektedir. Ayrıca İstanbul ve Bursa'da Akbıyık adını taşıyan iki mahalle bulunmaktadır.
Mecmuat-ün-nezair (Nazireler derlemesi) adlı tasavvufi bir gazel ile bazı yazma mecmualarda rastlanan Şems-i Hüda mahlaslı tasavvufi şiirlerin Ahmed Şemseddin Akbıyık'a ait olduğu düşünülmektedir...2013