Ali Şefkati.


Doğum tarihi 1838 olarak düşünülen İzmir'de dünyaya gelmiş meşrutiyet için Avrupa'da faaliyetlerde bulunmuş jön Türk. Şurayı devlet Tanzimat dairesinde görevde iken sultan ikinci Abdülhamid'i tahttan indirip sultan beşinci Murad'ı tahta geçirme faaliyetleri içinde bulunan İskalyeri Azuz beyin teşkilatındaydı.  Bu teşkilat dağıtılınca Avrupa'ya kaçmak zorunda kaldı. 1879 senesinde Napoli'de istiklal adında bir gazete çıkardı. Saray aleyhine faaliyetleri sebebiyle payitaht tarafından müebbet sürgün cezasına çarptırıldı. 1896'da Paris'te vefatı sonrası Pére Lachaise mezarlığına defnedildi.