Anna Fonsou


Yunanlı Artist : 24 yaşındaki Yunanlı artist Anna Fonsou diyor ki : "Bir sinema sanatkarı karakter rollerine başarı gösterdiği gibi cinsi cazibesiyle de dikkati çekmeli..."...1963