Atatürk'ün Son Cumhuriyet Bayramı


Dolmabahçe sarayındaki Daire : Fotoğrafta üç penceresi görülen daire. Onun bu büyük sarayda işgal ettiği yerin tevazusunu anlatır. Atatürk'ün metinde bahsi geçen gençlere el salladığı pencere okla gösterilmiştir.   

15. Yıl Dönümü : Onu ilk defa Ankara'daki törende göremeyen halk söylenti halindeki hastalığının ciddiyetine inandı. Bunun içindir ki Cumhuriyetin 15. yılı hüzünlü hava içinde geçti. Resimde o yıl kurulan bir tak görülüyor.1938