Bizans Sarnıcı, Topkapı Sarayı Müzesi.


Topkapı sarayı ve civarında bulunan çok sayıda sarnıçtan birisi Bizans dönemi sarnıcı. Sarnıç 5,6. yüzyıla aittir ayrıca Osmanlı döneminde kullanılmıştır.