Bu Olaylardan Kim Ne Bekliyor ?


Önceki hafta pazar günü (9 Haziran 1977) akşama yakın saatlerde İstanbul'da iki dehşet merkezi vardı : Sirkeci ve Yeşilköy. Kısa aralıklarla bu iki yerde patlamalar olmuş, insanlar ölmüş, yaralıları taşımak için onlarca cankurtaran seferber olmuş her iki tarafta izleyici vatandaşlar dehşet içinde kalmışlardı.
Olayın sonuçları sadece bunlardan ibaret değildi elbette. Ayrıca milyonlarca liralık zarar da mevcuttu.
Ama yine de olayın hafif atlatıldığına dair yorumlarda bulunanlara rastlanabiliyordu. Bunlara göre özellikle Yeşilköy'deki patlama daha geç saatlerde de olabilirdi. Hatta uçakların birinin iniş veya kalkış saatine rastlayabilirdi.  Patlama sonucu hava limanının haberleşme şebekesi felce uğradığı, trafo merkezi felce uğradığı için daha büyük felaketler meydana gelebilirdi.
Kim yaptı ? Niçin yapıldı ? konusunda oldukça değişik yorumlar mevcut. Kimilerine göre ertesi hafta yapılacak seçimleri baltalamak, kimilerine halka yılgınlık duygusu aşılamaktı amaç.
Bazı kimseler ise tedhişten kendi davaları için medet umanların bu işin faali olabileceği inancındaydı.
Günün birinde gerçeği öğrenebilir miyiz ? Ve öğrenirsek nasıl bir sürprizle karşılarız şimdiden kestirilemez elbette.
Ama bu cinayetleri işleyenler "ist"lerin hangi türünden olurlarsa olsunlar bu şekilde seçimleri nasıl erteleyebilirler ? Her şeye rağmen olsa bile nasıl bir sonuç beklerler ? Ayrıca halka böyle yılgınlık veren şiddet eğilimli davranışlar faillerini ebediyen halktan kaçmaya, gizlenmeye mahkum etmez mi ? O vicdan azabı ile...
O vakit sormak gerekir... Öyleyse ?