Hepimiz Almanız...


Hepimiz Almanız
Doğu ve batı Berlin'de yaşayanlar "Her şeye rağmen biz hala Almanız" diyorlar. Doğu Berlin'deki sefaletin izleri derhal fark ediliyor. Doğu Berlin'de gençler modayı, giyimi çoktan unuttular. Alttaki resimde doğu Berlin'de fabrikaya giden işçi kızlar görülüyor. Üst resimde ise doğudan kaçarken öldürülen bir gencin mezarı görülüyor.  


Doğu Berlin'de 16 yaşından 60 yaşına kadar eli ayağı tutan her kız, her kadın erkeklerle beraber en ağır işlerde çalıştırılıyor. Resimde görülen genç kızlar hendek açmaya uğraşıyor.  

Berlin şehrini ikiye ayıran utanç duvarı şehre gelen turistler için de ilgi çekici bir konu teşkil ediyor (alt fotoğraf). Utanç duvarını ve duvarın iki tarafından hayret ve nefret hisleriyle birbirini seyreden iki Berlinli'yi görüyorsunuz (üstte) 1963.