İstihkam Okulu And İçme Töreni


65. İstihkam Yedek Subay adayları ile 4. Dönem Astsubay adayları 1 Kasım 1963 günü İstihkam okulunda yapılan ant içme töreni ile Türk ordusu saflarına katıldılar. Törene İstiklal marşı ile başlandı. İstihkam okulu kumandanı Kıdemli Albay Rıfat Erenuluğ'un yaptığı konuşmadan sonra genç yedek subay ve astsubay adayları ant içtiler. 5 aylık bir eğitim devresinden sonra okul devresini bitirip kur'alarını çekerek asteğmen rütbesiyle birliklerine iltihak edeceklerdir. Yeminden sonra İstihkam okulu bahçesinde yapılan resmi geçit ilgiyle takip edilmiştir.
İstihkam okulu salonlarında bayraklarla ve silahlarla donatılmış masaların üzerine ellerini koyan yedek subay adayları : "Hazarda ve seferde milletime, Cumhuriyet'ime bağlı kalacağım" diye başlayan antlarını içtiler.
Cumhuriyetin 40. yıl dönümünde Vatan caddesindeki resmi geçide iştirak eden İstihkam okulu talebeleri rahat vaziyetinde geçiş sıralarını beklerlerken.