Karamani Piri Mehmet Paşa Cami.Aksaray Turgut Özal caddesi (Millet caddesi) üzerinde hemen önünde bir otobüs durağı bulunan cami. Molla Gürani hazretleri kabri ile karşılıklıdır. İlk inşası 1520 olup 1976'da yeniden inşa edilmiştir.
Caminin arka kısmında Fatih Sultan Mehmed, Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin din ve tasavvuf alimi, halveti tarikatının ileri gelenlerinden mekanın ilk tekke dönemi şeyhlerinden Pir Mehmet paşanın amcası Cemalettin İshak Karamani'nin mezarı bulunmaktadır...2013