Meydan Çeşmesi, Topkapı Sarayı Müzesi.


Topkapı sarayı ziyaretçi giriş turnikelerinin hemen karşısında yer alan çeşme. Fatih sultan Mehmed han'ın döneminde yapılmıştır (1451-1481). Kitabesi sultan üçüncü Ahmed'in döneminde yapılmış olan tadilatı izah etmektedir. (1703-1730)