Osmanlı dönemi Askeri ve Sivil Tıbbiye diplomaları.


Mekteb i Tıbbıye i Şahane (Askeri Tıbbiye) 1304/1887 (Solda) ve Mekteb i Tıbbiye i Mülkiye (Sivil Tıbbiye) 1326/1908 (Sağda) Eczacı sınıfını tamamlayan öğrencilere verilen diplomalar.