Osmanlı dönemi Çarşı ressamı eseri gelin ve çeyizini betimleyen resim.


Bir çarşı ressamından gelin ve çeyizini betimleyen resim.