Zülüflü Baltacılar Koğuşu Kitabesi.


Baltacılar Ocağı 15. yüzyılda ordunun seferlerde geçeceği yolu açma görevi ile kurulmuştu. Bu kadronun savaşlar dışında Topkapı sarayında görevi Harem ve Selamlık bölümünde o bölümleri temizlemek, eşyaları düzenlemek gibi idi. Koğuş içinde yapılar (Koğuş, çubuk odası, hamam, mescit) geleneksel Türk mimarisine uygun bir tarzda inşa edilmiştir.  İç kısımda tadilleri gösterir başka kitabeler mevcuttur. Koğuşun 15. yüzyıldan bu yana varlığı bilinmektedir. Koğuş Üçüncü Murad (1587) döneminde Mimar Davut ağa tarafından genişletilmiştir.