44 Küçük Elçimiz


44 Küçük Elçimiz
İstasyonda : Sirkeci garını dolduran bu gençler (American field service)in düzenlediği imtihanda muvaffak olmuş ve bir sene Amerika'da kalarak tahsil etmeye hak kazanmış lise ve kolej mezunu talebelerdir.
Kompartımanda : Bu imtihan dünyanın her tarafında tatbik edilmiş ve 746 talebe muvaffak olmuştur. Bizden 44 kişi iştirak etmektedir. Yukarıda 16-17 yaşlarındaki küçük yolcuları kompartıman penceresinde yolculuk dedikoduları yaparlarken görüyorsunuz... 

Vakit Yaklaşıyor : Hareket saatinin yaklaşması istasyonda adeta bir izdiham yaratmıştır. Talebeleri geçirmeye gelen arkadaşları, dostları ve velilerinden başka onları görmeye gelen yabancılar da büyük bir kalabalık teşkil etmekte idi. O gün kıpırdamanın dahi mümkün bir hadise olduğu Sirkeci garında çok kişi birbirini kaybetmiştir. Yukarıda dakikalarca süren aramadan sonra güç halle yolcusunu bulan bir genç kız görülmektedir. Öpüşleri hem buluşmayı hem de vedalaşmayı ifade etse gerek ? 

Nasihat : Gelenleri selamlayan bu genç kıza bir taraftan arkadaşları "sakın mektup yazmayı unutma !" diye seslenirlerken bir taraftan da babası sıhhatine iyi bakması ve muvaffak olması için nasihat etmektedir.
Kampana vurdu : İşte nihayet kampanın vurması ve ağır bir tempo ile işitilen çuf çuf sesleri beklenen dakikanın gelip çattığını haber veriyor. Dışarıya doğru kolların sarktığı pencereler yavaş yavaş küçülüyor, Allah'a ısmarladık sesleri gitgide kayboluyor...1957