Alan Ladd


Alan Ladd : 44 yaşındaki aktör "Jaguar productions"un sahibidir. Bu firma 4 seneden beri faaliyet halinde bulunup yılda 3 veya 4 film çıkarmaktadır.  Ladd gelecek 3 yıl zarfında 10 film çevirme kararı almıştır. Bunlardan üçünün senaryosu şu an hazırlanmaktadır. Filmler Warner Bros tarafından tevzi edilecektir. Ladd'in son filmi "Timberlane silahları" adını taşımaktadır...1957