Aya İrini Kilisesi, İstanbul.
Aya İrini 330'lu senelerde ilk olarak eski bir tapınak üzerine ahşap olarak inşa edilmiştir. 532 senesinde bir yangın sonrası Iustinianos tarafından Ayasofya ile eş zamanlı olarak inşa ettirilmiştir. Azize İrini'yi simgeleyen Aya İrini (Hagia Eirene) "Kutsal barış" anlamına gelmektedir. Aya İrini Bizans döneminden günümüze kalan atrium'lu (avlulu) tek kilisedir.
Yapı atrium, narteks ve üç nefli naostan oluşur. Aya İrini fetihten sonra camiye çevrilmediği için yapının içinde fazla tadilat görmemiştir.
Osmanlı döneminde harbiye ambarı olarak kullanılan Aya İrini kilisesinde 1846'da ilk Osmanlı müzesi kurulmuştur. Müze mecmua i asar ı atika (eski eserler koleksiyonu) ve mecmua i esliha i atika (eski silah koleksiyonu) adı altında iki bölüm halindeydi. Eserler buraya sığmayınca 1875'de çinili köşk'e taşınmıştır.
İlerleyen dönemde depo haline dönen yapı 1908'den sonra bir dönem askeri müze olarak kullanılmıştır.