Bekri Mustafa Baba & Şeyh Abdurraif Şamadani hazretleri türbesi.
1980 tadil çalışmaları sırasında meşhur adı içkiyle özdeşleşen 1593 senesinde Kadırga'da dünyaya gelmiş Sultan 4. Murad döneminde yaşayan Bekri Mustafa babanın balık pazarında bulunan mezar taşının bulunması sonrası mezarının alınan karar ile İstanbul'un fethi döneminde hizmetlerde bulunmuş Abdurraif Şamadani'nin mezarına komşu olarak nakledilmesiyle oluşturulmuş türbe.
Türbe Eminönü yemiş iskelesi bölgesinde zindan han (üstte pembe bina) ile
Ahi Çelebi cami (hemen zindan hanın solu) arasında İspark'ın içinde bulunmaktadır...2013