Patron Olan Yıldızlar


Patron Olan Yıldızlar
Burt Lancaster : Prodüktörlüğü 10 seneye yakın bir maziye dayanmaktadır. Şirket bilhassa son yıllarda hasılat bakımından muazzam artışlar göstermiştir. "Trapez" ve "Marty" çok kar sağlayan filmlerindendir.  Burt Lancaster iki yılda 25 milyon dolarlık bir bütçe ile  9 film daha çevirecektir.