Darülfünun Binası


Darülfünun emaneti (rektörlük) ile hukuk, edebiyat, ilahiyat fakülteleri binası 1920.