Demirkapı Otobüs Terminali


Günde İstanbul'dan 100 otobüsün kalktığı durak Demirkapı :
29 Temmuz gecesi Edirne yolunda devrilip yanan 2011 plakalı otobüs buradan kalkmıştır !  

Kontrol şart : Demirkapı terminüsündeki otobüsler sefere çıkmadan önce hiçbir muayeneye tabi tutulmamakta hatta bazı otobüsler böyle itilerek sefere çıkarılmaktadır. Bu otobüslerin bir trafik ekibi tarafından kontrolü felaketleri önleyecektir. Birçok vilayetlerimiz hatta kazalarımız terminüsleri büyük garajlar içine aldıkları halde bir günde doksan ile yüz otobüsün sefere çıktığı Demirkapı terminüsü (terminali) bu iptidai durumunu muhafaza etmektedir.  

4000 yolcu : Demirkapı'dan kalkan 90-100 otobüs ile yurdun dört bir tarafına günde 3500-4000 kişi seyahat eder. Yazıhaneler ancak üç, dört kişinin oturmasına müsait olduğu için yolcular otobüs vaktini Orhaniye caddesindeki bu yazıhanelerin önündeki kaldırımlarda ve denkler üstünde geçirirler. Burada otobüslerin sıraya konması işi ile 43 senelik şoför olan kahya Hüseyin Öztepe meşgul olur. Bir trafik polisi de inzibatı temin eder. 1957