Gençlik Nereye Gidiyor, İtalya & İngiltere ?


Gençlik nereye gidiyor ?
İtalya'da : Amerika ve İsveç'te her sınıf genci bir araya getiren, İngiltere'de ise biraz da yokluğun bir neticesi olan bu başıboş, inancı olmayan hayat İtalya'da daha mahalli bir hal almaktadır. Gene kenar mahalle kız ve erkekleri olan bu genç İtalyanlar cemiyete karşı duydukları isyana, Fransa'da olduğu gibi biraz da ırklarına has ataleti katmakta, kaldırımlarda başlayıp burada biten bir hayat sürmektedirler.  

Bunlar da kızlar : Paris'in Saint Germain De Prés mahallesini dolduran emsallerinin başka bir nüshası olan İngiltere'deki Teddy'ci kızlar, her türlü nizama karşı oluşlarını ifade etmek için işte bu şekilde garip kıyafetlere bürünmektedirler...1957