Haydarpaşa Limanı 1957 Maketi.


İnşasına 1953'de başlanmış olan Haydarpaşa limanı 1957 yılı sonunda açılacaktır. Liman 900 metre uzunluğunda bir dalgakıranla muhafaza edilmiştir. 545 metre uzunluğundaki rıhtım victory tipi 10.000 tonluk üç ila dört gemiyi istiab edebilecektir. 30 milyon liraya çıkacak olan liman ticari hayatımızda mühim bir mevki işgal edecek, senelik yükleme ve boşaltma kapasitesi 300.000 ila 350.000 ton arasında olacaktır. Rıhtımın kara tarafında tek katlı üç antrepo, muhtelif tren ve vinç hatları bulunacak, bu tesisler limana gelen gemilerin en kısa zamanda yüklenme ve boşaltılmalarını mümkün kılacaktır. Diğer taraftan Salıpazarı'ndaki yeni liman da memleketin ticaret merkezi olan İstanbul'un yükünü Haydarpaşa tesisleri ile paylaşacaktır. Yukarıda Haydarpaşa limanının maketi görülüyor...1957