Johnnie Ray


İlham : Johnnie Ray plak doldurmaya başlamadan önce orkestradaki harpın başına geçerek ilham perisini kovalamaya başlar. Boşalmak için dolacak; yalnız sesle değil gözyaşı ve hıçkırıklarla boşalacaktır. Onun bu boşalmasıdır ki milyonları peşinden sürükler.  

Yorucu çalışma : Doldurulan her plak için yıpratıcı bir titizlik ve itina gösterilir. Johnnie Ray teker teker bütün koroculara izahat vererek nasıl okuyacaklarını anlatır sonra ses alma mütehassısı da yanında olduğu halde söyleyeceği şarkıyı tekrar tekrar prova eder...1957