Marlon Brando


Patron olan yıldızlar
Marlon Brando : Geçen yıl "Pannebaker" film şirketini tevzi etmiştir. Firmanın ikinci ortağı ve idare müdürü Brando'nun babasıdır. Baba-oğul ilk olarak Paramount şirketinin mali yardımlarından destek alarak "bir araziyi ehlileştirmek-to tame a land" adlı bir kovboy filmiyle faaliyete başlamaya karar vermişler, fakat bir yıldan beri bu projeyi tatbik aşamasına gelememişlerdir. Brando'nun bugünlerde giriştiği angajmanlar kendi film şirketinin işleriyle rahatça meşgul olmasına engel teşkil etmektedir. Kabiliyetli aktör son olarak "Sayanora"da oynamıştır...1957