Polis Kıyafet Müzesi


Polis kıyafet müzesi 658 yıllık bir tarihin panoramasıdır : 
Kaptan paşa : Galata'da, Kasımpaşa'da emniyet ve inzibatın sağlanmasına, limanın inzibat işlerine bakardı. Kayığa binerek gece, gündüz devriye çıkar, bazen de maiyetindeki kaptanlar ve Kalyoncularla Galata'da, Kasımpaşa'da kol gezerdi. Tersane ve limanların inzibatına bakan galata çavuşu ile Kalyoncuların inzibat ve asayişini temin eden tersane çavuşları kaptan paşa'ya bağlı idiler. 


Zaptiye Feriği : Kıyafet müzesindeki mankenlerin montaj ve makyaj müdürü Hulusi Çelik'tir. Mankenleri o giydirir, makyajlarını da o yapar, devrinin bütün hususiyetlerini o verir. Yukarıda Hulusi Çelik bir zaptiye feriğinin kıyafet teferruatı ile uğraşırken görülüyor. Zaptiye feriği 1846 yılında ihdas edilen zaptiye müşiriyetinin en büyük amiri zaptiye müşirinin yardımcısı olarak iş görürdü. 

Büyük değişiklik : Cumhuriyet devri polisi ile fatih ve kanuni devri zaptiyeleri bir arada. İlk iki devir ile cumhuriyet devri arasındaki muazzam inkılap kolayca ortaya çıkmaktadır.
Atatürk devri : Atatürk büstünün yanındaki bu komiser ve polis memuru cumhuriyet Türkiye'sinin Atatürk zamanındaki kıyafetleri ile görülüyor. Bu ilk merhaledir.  

Üç devir : Solda mutlakiyet devri, ortada meşrutiyet devri, sağda da cumhuriyet devri zabıta amirleri. Elbiselerde büyük değişiklik olmamakla beraber fes kalpağa, kalpak da şapkaya inkılap etmiş. Bu inkılap polislik mesleğinin her safhasında kendisini göstermiştir. Bilgi, teknik, laboratuvar çalışmaları ile Türk polisi bugün beynelmilel bir seviyeye ulaşmıştır. 

İki bekçi : Meşrutiyet devri bekçisi ile cumhuriyet devri bekçisi yan yana. Meşrutiyet devri bekçisi geceleri mahalle aralarında dolaşarak polis devriyelerine yardım eder,  her saat başı elindeki sopayı Arnavut kaldırımı döşeli sokağın taşlarına vurarak saati bildirirdi. Eski bekçiler gündüzleri de sakalık yapar evlere su taşıyarak geçimlerini sağlarlardı...1957