Sarah Caldwell


Sarah Caldwell orkestra şefi olarak rakipsiz sayılıyor. Esasen orkestra yöneticiliği kadın müzisyenlerin fazla ilgi gösterdikleri alanlardan biri.  

Ünlü şef pek az olan boş vakitlerinde çok sevdiği köpeği ile dolaşıyor.
Orkestra kürsüsündeki 135 kg'luk Sarah Caldwell için müzik çevrelerinin ortak yorumu şu : " Amerikan operasının bir  numaralı kadını..."...1977